Pages Navigation Menu

Et rappenskraldebidsel – var

En ansigtsmaske af jern fra 15- og 1600-tallet. Der er bevaret eksemplarer i såvel England som Tyskland. Den kan være opbygget af tre dele – en hjelm, en hagekurv og et visir til at slå ned for overansigtet. Dette visir er ofte ret naturalistisk udført med næse og øjenhuller. På visse eksemplarer kan hjelmen være erstattet med et bøjlesystem, og der kendes r. hvor man på siderne har ladet opvokse et par »horn« til hvilke en række bjælder er hæftet. Man brugte disse masker til at spænde om hovedet på kvinder som var sladderagtige eller som hundsede for meget med deres mand, han kunne så efter behag lukke af for deres ordflom ved at fastspænde hagekurven. R. kendes også under betegnelsen skammaske, og i Tyskland skal den enkelte steder have været i brug så sent som i slutningen af 1700-tallet.

Der er delte meninger om hvor vidt der stadig er et marked for en sådan praktisk indretning.